1978
Avtor: M. Švabič
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center