29.09.1858
Avtor: Spisal fajmošter Janez Ziegler
Založnik: Jožef Blaznik