1831
Založnik: natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu