20.10.1948
Založnik: Jugoslovanska delavska tiskovna družba