1884
Založnik: Čveterorazredna ljudska šola v Postojni