2006
Avtor: Budja, Avguština
Založnik: samozal. A. Budja