1845
Založnik: cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve