1907/1908
Založnik: Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni