09.06.1915
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota