17.12.2007
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije