2011
Založnik: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje