2006
Avtor: Nartnik, Vlado
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU