30.03.2007
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije