1990
Avtor: Hočevar, Andreja
Založnik: Zavod SR Slovenije za statistiko