1989
Avtor: Žitko, Salvator
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino