1899/1900
Založnik: I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani