15.11.1863
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino