1908/1909
Založnik: Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem