2007
Avtor: Reaz, M. B. I.
Založnik: Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale