2009
Avtor: Dakskobler, Igor
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija