2010
Avtor: Gričar, Jožica
Založnik: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije