1833
Avtor: Dajnko, Peter
Založnik: pri Aljozji Wajcingeri, knigári