2006
Založnik: Avstralsko slovensko socialno športno društvo