2006
Avtor: Škornik, Sonja
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija