1957
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti