1936
Založnik: Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z.