2006
Avtor: Lavrenčič, Aleksander
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije