17.01.1921
Založnik: Muzika Dravske divizijske oblasti