1883/1884
Založnik: II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani