22.10.1926
Založnik: Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev