2014
Avtor: Golec, Boris
Založnik: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU