1936/1937
Založnik: Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda