1979
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije