1936/1937
Založnik: Državne meščanske šole v Žalcu