01.08.1876
Avtor: Ivan Tomšič
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino