2017
Avtor: Kavgaci, Ali
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija