01.02.1896
Avtor: -c., E. L., I. Š., J. B., P. G.
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino