1936/1937
Založnik: Državna deška meščanska šola v Celju