2007
Avtor: Šul'gač, Viktor P.
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU