1908/1909
Založnik: I. mestna petrazredna deška ljudska šola