1936/1937
Založnik: Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju