1886/1887
Založnik: Čveterorazredna ljudska šola v Postojni