1982
Založnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije