1987
Avtor: J. K.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center