03.02.1915
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota