1972
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije