1883/1884
Založnik: Čveterorazredna šola v Kamniku