2017
Avtor: Klimantová, Alexandra
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija