1964
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije