2016
Založnik: Srednja medijska in grafična šola Ljubljana